fbpx

NME 001

Dolesh Shampoo – 25ml

Dolesh Şampuan
dolesh şampuan ebatlar

NME 002

Dolesh Shower Gel – 25ml

Dolesh Duş Jeli
dolesh duş jeli ebatlar

NME 003

Dolesh Hair Conditioner – 25ml

Dolesh Saç Kremi
dolesh saç kremi ebatlar

NME 004

Dolesh Body Lotion – 25ml

Dolesh Vücut Losyonu
dolesh vücut losyonu ebatlar

MML 0087

Dolesh Flowpack Soap – 16Gr

Dolesh Sabun Flowpack
dolesh flowpack sabun ebatlar

YRM 0008

Dolesh Shower Cap

Dolesh Duş Bonesi
dolesh duş bonesi ebatlar

BDU 032

Dolesh Shaving Kit

Dolesh Traş Seti
dolesh traş seti ebatlar

BDU 038

Dolesh Dental Kit

Dolesh Diş Macunu
dolesh diş seti ebatlar

YRM 0007

Dolesh Makeup Cotton

Dolesh makyaj pamuğu
dolesh makyaj pamuğu ebatlar

YRM 0006

Dolesh Cotton Buds

Dolesh Kulak Pamuğu
dolesh kulak pamuğu ebatlar

BDU 044

Dolesh Sewing Kit

Dolesh Dikiş Seti
dolesh dikiş seti ebatlar

YRM 0004

Dolesh Shoe Polish

Dolesh Ayakkabı Cilası
dolesh ayakkabı cilası ebatlar

YRM 0009

Dolesh Nail File

Dolesh Törpü
dolesh törpü ebatlar

BDU 047

Dolesh Comb

Dolesh Tarak
dolesh tarak ebatlar